மயக்கம் என்ன!

Monday, October 01, 2012 , , , , 1 Commentsஉன்னில் என்னை தேடினேன்,
உன் இதயத்தின் ஓரத்தில்..
பல துளியில் ஓர்  துளியாய் நான்.
என் இதயத்தில் தேடலில்லை,
விஸ்வரூபமாய் நீ!

Viji

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

wisdom comes with experience

At one, I learnt crawling was fun. At forty one, I still feel crawling is fun #blamemykneesnotme