தனியேதொலைந்தேன்...

Tuesday, November 06, 2012 , , , , 2 Comments


தனியே நான் தொலைந்தேன்,
தேட முகவரி இல்லை...
இருளில் நீ தேட 
உனக்கு அனுமதி இல்லை...

கால்கள் தடம் மாறி,
திசை அறியாது நடக்கின்றேன்,
கடந்து போகும் முகங்களில் 
உன் முகம் தேடினேன்...

என்னை மறந்து கண் அயர்ந்தாலும்,
கனவிலும் வரவில்லை,
'வா' என்று அழைக்க காத்திருக்கிறாயோ ?
இதோ என் கால்கள்,  அதன் தடம் தேடி நடக்கிறது...

Viji

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard. Google

2 Candles:

A Blip said...

I read the last line as undhan kaal thadam thedi nadakiradhu. Liked it more that way. Just kidding. As usual kalakiteenga Vj.

Viji said...

thanks for the read krithi... I started the poem as "thaniyae naan tholaindhaen" and it has to end "idho en kaalgal, adhan thadam thedi nadakiradhu"... it can't be otherwise :)

wisdom comes with experience

At one, I learnt crawling was fun. At forty one, I still feel crawling is fun #blamemykneesnotme